Spawanie zrobotyzowane

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku oraz ugruntowanie się technologii w 2019 roku do naszych procesów produkjnych dodaliśmy spawanie zrobotyzowane. Gwarantuje ono bardzo dobrą jakość i trwałość wytwarzanych łączeń oraz spoin elementów ze stali.

Umożliwia nam to zarówno spawanie jednostkowych konstrukcji, jak i realizowanie produkcji wielkoseryjnej. Stanowiska zautomatyzowane pozwalają nam na sprawne spawanie średnich i dużych serii elementów, a także konstrukcji o zróżnicowanej długości i wadze.

Stanowisko spawalnicze

Dwu-strefowe stanowisko spawalnicze to podstawowy element zautomatyzowanego systemu. Zapewnia ono bezpieczne oraz ciągłe wykonywanie zaprogramownaych procedur przez współpracujące obrotniki oraz robot spawalniczy.

Robot spawalniczy Panasonic TM-2000

Parametry operacyjne robot spawalniczego Panasonic TM-2000. pozwalają wykonywać zaprogramowane procedury dla bardzo zróżnicowanych elementów konstrukcyjnych przy bardzo wysokiej i powatrazalnej jakości spawania.

Precyzja wykonywania procedur spawlniczych jest efeketm zastosowania  dwóch sesnorów:

1

Sensor dotyku

Pozwala na zlokalizowanie złącza spawanego poprzez dotknięcie materiału spawanego dyszą gazową lub drutem spawalniczym przed procesem spawania. Po wykryciu odchyłki linia spawania jest automatycznie korygowana w programie.

2

Sensor łuku

Pozwala na prowadzenie palnika w złączu, gdy detal zostanie z jakichkolwiek przyczyn przesunięty. Sensor łuku wykrywa zmiany wartości prądu spawania z pulsem przy ruchu oscylacyjnym i automatycznie wprowadza korekty.

Pozycjonery / Obrotniki

Pozycjonery firmy PANASONIC przystosowane są do harmonicznej pracy z robotem pozwalając na pozycjonowanie i obracanie elementu w czasie spawania. Łączenie poszczególnych modeli ze sobą pozwala pozycjonować niemal każdy, nawet najbardziej skomplikowany detal. Opcjonalna funkcja harmoniczna umożliwia pełną współpracę i dopasowanie prędkości obrotu tak, aby robot utrzymywał niezmienną prędkość spawania w czasie obrotu elementu. Obrotniki pozwalają ustawiać detal w jak najbardziej dogodnej dla procesu spawania pozycji.

Oprogramowanie G2PCTool

Oprogramowanie Panasonic DTPS 2 zostało stworzone do tworzenia symulacji off-line systemów zrobotyzowanych. Daje ono naszemu głównemu inżynierowi oraz operatorowi robota spawlniczego możliwość łatwego planowania, wdrażania jak i wykonywania procedur  spawalniczych.

  • Możliwość symulacji systemu z oprzyrządowaniem, oraz możliwość sprawdzenia dostępności

  • Możliwość symulacji kompleksowego systemu

  • Możliwość edycji istniejących programów w robotach

  • Dostosowany do różnych aplikacji – MIG/MAG, TIG, zgrzewanie punktowe, chwytanie, natrysk i dostępność

  • Programy można tworzyć off – line – bez potrzeby zatrzymywania produkcji.

  • Czas spawania w systemie DTPS 2 jest obliczany i pokazywany w czasie rzeczywistym