Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Usług Przemysłowych „CERTUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu

W 2020 roku realizujemy projekt (nr. POIR.03.04.00-12-0138/20-00) współfinansowanego ze środków Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Dotacje na kapitał obrotowy pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Usług Przemysłowych „CERTUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu”

eu-parp

Celem przedmiotowego projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawi programu nr SA.57015 (20250/N).

Nr umowy : POIR.03.04.00-12-0138/20-00.

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Nr naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Planowany efekt projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 332 398,74 zł
Wkład Funduszy Europejskich: : 332 398,74 zł (100%).

Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wdrożenie technologii zrobotyzowanego wytwarzania złożonych konstrukcji przestrzennych

W 2019 roku zrealizowaliśmy projekt inwestycyjny (nr. POIR.03.02.02-00-1291/17) współfinansowanego ze środków Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredytna innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie technologii zrobotyzowanego wytwarzania złożonych konstrukcji przestrzennych”

ue2018

Celem przedmiotowego projektu był wzrost poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie produkcji wytwarzania kabin do pojazdów specjalnego przeznaczenia.

Efektem realizacji projektu jest uzyskanie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności do wytwarzania nowych i znacząco ulepszonych produktów – konstrukcji przestrzennych.

Wartość projektu: 8 250 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 720 000,00 zł

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1

Budynek badawczo-rozwojowy z halą prototypowni

budowa budynków dla nowego zaplecza technologiczngo

1

Przyłącze energetyczne

wykonanie przyłacza energetycznego oraz instalacji wewnętrznej

1

Suwnice

zakup 3 suwnic wykorzystywanych do transportu międzyoperacyjnego

2

Wypalarka tlenowo-plazmowa

zakup wypalarki służącej do wycinania elementów konstrukcyjnych

3

Robot spawalniczy

zakup robota spawalniczeg, zautomatyzowaym stanowiska spawalniczego oraz oprogramowania

4

Serwer komputerowy przemysłowy

zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem

5

System filtro-wentylacji

zakup sytemu filtorwania i wentylacji hali

6

Automaty spawalnicze

zakup czterech automatów spawalniczych

6

Automaty spawalnicze

zakup czterech automatów spawalniczych

6

System magazynowy

zakup automatycznego, kolumnowego regału magazynowego

Informacje

Szczegółowych informacji na temat realizowanego projektu udzieli Państwu: Igor Spyra ()

W związku z zakończeniem projektu POIR.03.02.02-00-1291/17 pragniemy poinformować, że CERTUS Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie konstrukcje kabin wykonane wg własnej innowacyjnej technologii. Kabiny posiadają parametry jakościowe i wytrzymałościowe znacznie poprawione w stosunku do wykonanych tradycyjną technologią.

Dotacje na innowacje – inwestujemy w przyszłość dzięki:

 • www.ec.europa.eu
 • www.poig.gov.pl
 • www.mrr.gov.pl
 • www.mg.gov.pl
 • www.bgk.com.pl

Innowacyjna Gospodarka 2013

Technologia wytwarzania cienkościennych konstrukcji przestrzennych dedykowana do termicznego formowania szyb samochodowych

W 2013 roku zrealizowaliśmy projekt inwestycyjny (nr. POIG.04.03. 00-00-A07/12) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt Technologiczny)

ue-di-2013

Inwestycja polegała na wdrożeniu nowej technologii wytwarzania cienkościennych konstrukcji przestrzennych do termicznego formowania szyb samochodowych, pozwalającej na szybsze, a co najistotniejsze, o wiele bardziej precyzyjne w stosunku do tradycyjnych technologii wykonywanie elementów konstrukcji przestrzennych.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1

Suwnice

zakup 2 suwnic wykorzystywanych do transportu międzyoperacyjnego

2

Wycinarka laserowa

zakup lasera służącego do wycinania elementów konstrukcyjnych

3

Przyłącze energetyczne

wykonanie przyłącza energetycznego

4

Sprężarki

zakup sprężarki do obsługi sprężarki i prasy krawędziowej

5

Prasy krawędziowe

zakup prasy krawędziowej do kształtowania detali

6

Wózek widłowy

zakup wózka widłowego wykorzystywanego do transportu międzyoperacyjnego

Informacje

Szczegółowych informacji na temat realizowanego projektu udzieli Państwu: Igor Spyra ()

Dotacje na innowacje – inwestujemy w przyszłość dzięki:

 • www.ec.europa.eu
 • www.poig.gov.pl
 • www.mrr.gov.pl
 • www.mg.gov.pl
 • www.bgk.com.pl

Innowacyjna Gospodarka 2011

Proekologiczna technologia malowania wielkogabarytowych elementów znajdujących się w agresywnych środowiskach korozyjnych

W 2011 roku zrealizowaliśmy projekt inwestycyjny (nr. ) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

ue-di-2011

Projekt polegał na wdrożeniu innowacyjnej proekologicznej technologii malowania wielkogabarytowych elementów pracujących w agresywnych środowiskach korozyjnych oraz świadczeniu nowej usługi w oparciu o tą technologię.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1

Stacja sprężarek

zakup stacji sprężarek z filtrami (2 szt. Kaeser ASK 32 T z osuszaczem, Kaeser BSD 72 T z osuszaczem)

2

Komora do czyszczenia strumieniowo-ściernego

zakup komory do czyszczenia strumieniowo-ściernego firmy SciTeex typ Cabikit PC-CK 844.

3

System wentylacji

zakup i wykonanie systemu wentylacji i odpylania w komorze śrutowniczej

4

Linia do malowania proszkowego

zakup linii do malowania proszkowego firmy Euroimpianti typ Euro-Car składającej się z następujących segmentów: kabina do aplikacji farb,piec do polimeryzacji, przenośnik dwudrogowy

5

System wentylacji

zakup i wykonanie systemu wentylacji i odpylania wraz z systemem kominowym w linii malowania proszkowego

6

Wózek widłowy

zakup wózka widłowego LPG firmy Linde typ Linde H40T serii 394

Informacje

Szczegółowych informacji na temat realizowanego projektu udzieli Państwu: Igor Spyra ()

Dotacje na innowacje – inwestujemy w przyszłość dzięki:

 • www.ec.europa.eu
 • www.poig.gov.pl
 • www.mrr.gov.pl