Polityka jakości

W celu zapewnienia dalszego rozwoju naszej firmy dążymy do doskonałości, dlatego wyznaczyliśmy sobie ambitne cele dotyczące jakości świadczonych usług. W trakcie realizacji projektów dużą wagę przywiązujemy do:

  • kompleksowej obsługi Klienta,
  • budowy i utrzymania długofalowych, partnerskich relacji z Klientami i Dostawcami,
  • współpracy z uznanymi ośrodkami badawczymi i dostawcami myśli technicznej oraz innowacyjnych rozwiązań,
  • ciągłego ulepszania wyrobów i usług,
  • sprawnego i efektywnego zarządzania naszymi zasobami, w tym m.in. jakości używanych materiałów, odpowiedniej alokacji naszych specjalistów do poszczególnych projektów z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadczenia.

Wszystkie projekty realizujemy zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością, zgodnym z wymaganiami normy ISO 9001:2015-10, co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez IsoCert w 2017 r. numer: 46451/C/3 (wcześniej ISO 9001:2009 nieprzerwanie od 2012 r.).

Przyjęta w naszej firmie polityka jakości jest znana, akceptowana i realizowana przez każdego pracownika, a ustanowiony i wdrożony system zarządzania jakością regularnie poddawany jest przeglądowi w celu weryfikacji jego przydatności oraz możliwości dalszego doskonalenia.

Certyfikaty