Polityka jakości

W celu zapewnienia dalszego rozwoju naszej firmy dążymy do doskonałości, dlatego wyznaczyliśmy sobie ambitne cele dotyczące jakości świadczonych usług.
Zakład Usług Przemysłowych CERTUS Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie produkcji konstrukcji stalowych.

W trakcie realizacji projektów dużą wagę przywiązujemy do:

  • kompleksowej obsługi Klienta,
  • budowy i utrzymania długofalowych, partnerskich relacji z Klientami i Dostawcami,
  • współpracy z uznanymi ośrodkami badawczymi i dostawcami myśli technicznej oraz innowacyjnych rozwiązań,
  • ciągłego ulepszania wyrobów i usług,
  • sprawnego i efektywnego zarządzania naszymi zasobami, w tym m.in. jakości używanych materiałów, odpowiedniej alokacji naszych specjalistów do poszczególnych projektów z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadczenia.

Deklarujemy utrzymywanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 oraz spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015.

Przyjęta w naszej firmie polityka jakości jest znana, akceptowana i realizowana przez każdego pracownika, a ustanowiony i wdrożony system zarządzania jakością regularnie poddawany jest przeglądowi w celu weryfikacji jego przydatności oraz możliwości dalszego doskonalenia.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań w tym prawnych, administracyjnych i innych, zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania systemu i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą EN ISO 9001:2015

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem opisującym zasady funkcjonowania polityki jakości: Polityka Jakości 2020

Certyfikaty