Zakład Usług Przemysłowych „Certus” Sp. z o.o.

ul. Wspólna 14 A, 32-300 Olkusz, Polska

NIP: 6372119574, REGON: 120674990

KRS: 0000303716
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 250.000 zł

Sekretariat

  • ul. Wspólna 14 A, 32-300 Olkusz, Polska
  • tel. +48 32 645 33 00
  • fax +48 32 645 33 07
  • certus@zup-certus.pl

Dział przygotowania produkcji i produkcji

Mariusz Paś

Mirosław Liber

Marcin Makowski

Przemysław Nowak

Michał Front

Dział zaopatrzenia i logistyki

Ewa Kozera

Dział księgowości

Jadwiga Szwagrzyk