Prototypowanie

Budowa prototypów wymaga doskonale wyszkolonej kadry i odpowiednich uniwersalnych maszyn produkcyjnych. Spełniamy oba wymagania dzięki kadrze inżynieryjno – produkcyjnej z wieloletnim doświadczeniem oraz zaawansowanemu technologicznie parkowi maszynowemu.

Na etapie dobrania technologii wykonania posługujemy się technikami modelowania komputerowego w oparciu o programy AutoCad oraz Solid Edge.

Jeżeli prototyp spełnia wszystkie wymagania klienta, rozpoczynamy jego wdrożenie do seryjnej produkcji. Aby wytworzyć tysiące egzemplarzy dowolnego urządzenia, koniecznie jest rozłożenie jego procesu produkcji na szereg etapów. Na tym etapie projektujemy sam proces produkcji.

Często konieczne jest również stworzenie specjalnych maszyn przeznaczonych do wykonywania tylko wdrażanego urządzenia. Niektóre elementy prototypu muszą być dostosowane do wymogów technologicznych, związanych z wytwarzaniem produktu na masową skalę.

Przy realizacji prototypów posiłkujemy się również doświadczeniem oraz badaniami prowadzonymi przez ośrodki naukowe w Polsce. W ostatnim czasie współpracowaliśmy między innymi z Politechniką Śląską i Polskim Stowarzyszeniem Antykorozyjnym.